top of page
Пошук

МИ З НИМИ ОДНІЄЇ КРОВІ

(З криниці народної мудрості)

Етнографічні матеріали, можливі для інтегрування

в уроки природничого циклу (початкова школа)

Уже так повелося, що поруч з людиною завжди живуть тварини. Та ми й не уявляємо свого життя без них. А чому то так?

Хтось із вас скаже, що тварини приносять людям вели­чезну користь, стають нашими помічниками, захисниками, годувальниками. Та чи тільки за це ми їх любимо?

Згадайте-но своїх так би мовити «некорисних» друзів – кумедних хом'ячків, веселих папужок, слабеньких кошенят. Навіщо, здавалося б, людині той «зайвий клопіт», який не дає конкретної вигоди? У тому й річ, що клопіт цей напрочуд приємний і додає нашому життю великої радості і високого сенсу.

Наші предки ніколи не поділяли тварин на «потрібних» і «непотрібних». Будь-яка жива істота мала рівне з ними право на життя. Більше того, з глибокої давнини розпочалося шану­вання звірів. Люди вклонялися тваринам, вважаючи їх боже­ствами, символами мудрості, плодючості, відродження. Тому деяких з них стали вважати навіть покровителями людини, захисниками роду чи племені. Таку тварину не можна було вбивати — навпаки, треба було всіляко годити їй, годувати, доглядати. І досі під час свят в українських селах можна по­бачити перерядження людини в тварину. У святкових забавах нашого народу особливе значення мають козел чи коза, іноді ведмідь.

Не тільки у веселощах, а й у повсякденному житті народ не відокремлював себе остаточно від світу тварин. Люди спо­стерігали за життям тварин і бачили: вони, як і люди, відчува­ють біль, голод, холод. Це наближувало людей до тварин, спо­нукало співчувати і допомагати їм.

Як до менших братів, ставився народ до звірів, що й дістало свій відбиток у народній творчості. Так, в одній із веснянок люди ласкаво звертаються до зайчика, називаючи його брат­чиком (блискучу обробку цієї народної пісні створив видатний український композитор Микола Леонтович). У цій пісні народ тривожиться за зайчика, попереджає його про небезпеку. Врешті у пісні звучить щире людське співчуття горю скаліченої тварини:

Зайчику, зайчику, мій братчику,

Чом ти не скачеш по городчику?

Зайчик не скаче, бідненький плаче.

Сірий кульгає – ніжки немає.


У народних піснях людей часто порівнюють з тваринами – так люди шукали спільне в долі птаха, звіра і своїй. Дівчина у піснях ставала перепілочкою, зозуленькою, галочкою, па­вою, уточкою; парубок – соколом, голубом, селезнем, горобейком.

Український народ склав безліч гарних ліричних пісень, у яких своє щастя й горе, сум і радість переживає в єдності з приро­дою та її мешканцями («Ой сивая зозуленька», «Прилетіла перепілонька», «Не співайте, півні», «Летить галка через бал­ку», «Закувала зозуленька», «Два голубчики літали», «Ой чий то кінь стоїть» та ін.).

Отже, люди любили і поважали тварин не тільки за ту ко­ристь, яку вони їм давали. Птахи і звірі завжди були втіленням рідкісної краси, що панує в природі. Ошатне пір'ячко, пухнаста шубка, граційні рухи — усе підмічало пильне око людини. Образна уява людей підмічала і підкреслювала найяскравіше в обрисі тварини, найхарактерніше у її поведінці, наприклад, у загадках:

Спереду шильце, а ззаду вильце; ззаду суконце, а спереду – біле полотенце (ластівка).

Часто умивається, але рушником не втирається (кіт).

Їхала пані в срібнім жупані, а на тім жупані латка на латці (риба.)

Народ присвятив тваринам безліч цікавих, дотепних казок, у яких персонажі (тварини) дуже нагадували людей (Коза-дереза, пан Коцький, Лисичка-кума, Вовк-панібрат, Сірко, Ко­тик та Півник, Горобець-молодець та ін.).

У казках звірі роз­мовляють з людьми, допомагають їм у біді, захищають від на­пасті. В закарпатській народній казці «Іванко – цар звірів» тварини навіть кілька разів оживляли людину після її смерті, віддя­чуючи так за добро та ласку. До речі, прекрасно втілив образи тварин у своїй збірці казок «Коли ще звірі говорили» видатний український письменник Іван Франко.

Традиційним для українців було негативне ставлення до безглуздої жорстокості щодо птахів і звірів. Загальною улюбленицею народу є ластівка, її називають Божою пташкою або символом весни. Народні вірування завжди оберігали цю істоту та її потомство. Великим гріхом вважалося руйнувати гніздечко ластівки.

Майже як до священного птаха ставляться в Україні і до лелеки. Двір, де є його гніздо, – щасливий. З покоління в покоління заборонялося не тільки чіпати лелечине гніздо, а й навіть полохати цих птахів.

Люблять українці й журавлів. Із сумом прислухаються люди восени до їх прощального курликання. А навесні народ висипає на вулицю зустрічати своїх улюбленців. А хто побачить журавлів уперше, як вони летять із вирію, то поспішає назвати їх веселиками. Навіть існує така приказка:

Не зву тебе «журавель»,

Щоб я не журився,

Назву тебе «веселиком».

Щоб я веселився!

Будь здоров, веселику!


Народні вірування брали під захист не тільки птахів, а й найменшу комашку чи плазуна. Так, вважалося тяжким гріхом нищити мурашок. Наші предки ретельно оберігали мурашни­ки та застерігали віл їх руйнування. Шанували та оберігали також вужів, бо там, де вони плодяться, будуть щасливе жит­тя і багатство.

З особливою любов'ю ставилися люди до свійських тва­рин. Існує ряд прикмет, які ніби охороняють право тварини довіку жити поруч із господарем та сподіватися на його ласку.

Люди завжди прихильно ставилися до перебування в їхній господі собак та котів. Вважалося, що коли до дому приб'ється собака, то це віщує несподіваний прибуток. Собаку і кота завжди дбайливо доглядали і покладали на них обов'язок захисту дому від злодіїв та гризунів.

Але якщо кіт зали­шав свій дім і йшов геть, то чекали нещастя

Завжди шанува­ли на Україні півня. Окраса двору, він милував людське вухо дзвінким співом. У народі казали: без півня хата глуха. Вва­жалося, що спів півня відганяє нечисту силу. Як символ сон­ця і вогню, образ цього птаха прикрашав рушники, писанки, витинанки.

Тяжким гріхом вважалося мучити тварин голодом, холо­дом або ж жорстоким поводженням. «Хто не жалус скотини, не пожалує й людини», — говориться в прислів'ї. І то справді так – жорстокість породжує лише жорстокість.

«Блаженний, хто й скоти милує», – вчить християнська віра.

Запитання і завдання, можливі для використання на інтегрованих уроках природничого циклу


1. Чи є у вашому домі тварини? Які?

2. Хто бачив, як під час Різдва «водять козу»? Розкажіть про це док­ладніше.

3. Пригадайте українські народні пісні, присвячені тваринам, заспівай­те якусь із них (наприклад: «Веселі гуси», «Біг козелець». «Налетіли журавлі», «Коровко, коровко» та ін.)

4. Які загадки про тварин ви знаєте?

5. Назвіть українські казки, присвячені тваринам.

6. У казці можливо все – навіть жаба стає царівною. Які ще незви­чайні тварини живуть у чарівних українських казках? (Можливі варіан­ти: залізний вовк, рак-неборак, жар-птиця, брати-гайварони, кривенька качечка, солом'яний бичок та ін.).

7. Спостерігаючи за поведінкою тварин, народ запам'ятовував деякі прикмети. Які з них відомі вам?

8. Яких птахів найчастіше зображують в українському народному розписі? (можливі відповіді: зозулю, голуба, паву.)

9. Якого призначення набуває рушник, якщо на ньому вишито го­лубів? (можлива відповідь: рушник весільний.)

10. Що означає «любити тварину»?

11. Що конкретно зробили ви для допомоги тваринам за останній тиждень, місяць?
83 перегляди
bottom of page