top of page

Результати

Результативність роботи науковця вимірюється багатовекторно і прискіпливо.

Беруться до уваги не лише публікації, хоча видавнича активність, звичайно, має беззаперечно велике значення.

Індекси цитування також певною мірою свідчать про широту представлення авторських ідей в науковому просторі України та світу.

Проте належно презентує багаторічну роботу науковця його наукова школа, яку він заснував і розбудував.

Великого значення набуває й впровадження наукових ідей в практику. Тому послідовники авторських ідей науковця ніби продовжують науковий діалог і забезпечують «вростання» цих ідей в практичний досвід.

Факт суспільного визнання також є відносним маркером наукових успіхів, але не самоціллю і не приводом для наукової «гордині».

Лише комплексне усвідомлення актуальності та корисності наукового доробку дозволяє автору вибудувати суб’єктивну оцінку результативності власної праці.

Завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти
bottom of page