top of page

На плечах у Титанів науки

У ч и т е л і

Алла Борисівна Щербо

Алла Борисівна Щербо,

д.п.н., професор

Тамара Іванівна Цвелих

Тамара Іванівна Цвелих,

к.п.н., засновниця наукової школи естетичного виховання

Лариса Григорівна Коваль

Лариса Григорівна Коваль,

д.п.н., професор, чл.-кор.НАПН України

     Відомі науковці, педагоги за покликанням серця навчили перших кроків у науку, допомогли визначити напрям дослідження – естетичне виховання дітей та молоді засобами природи.

Наталія Євгенівна Миропольська

Наталія Євгенівна Миропольська,

доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Науковий керівник моєї кандидатської дисертації «Формування у молодших школярів естетичного ставлення до природи» (1985).

Семен Устимович Гончаренко

Семен Устимович Гончаренко,

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України,

заслужений діяч науки і техніки України.

Науковий консультант моєї докторської дисертації «Формування естетико-екологічної культури вчителя» (1996).

Олександра Яківна Савченко

Олександра Яківна Савченко,

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України,

заслужений працівник освіти України;

лауреат Державної премії України в галузі освіти.

 Науковий консультант з питань теорії і методики початкової освіти впродовж двадцяти років керівництва мною однойменною кафедрою (1996-2016).

bottom of page