top of page

Книги, статті, методичні матеріали

  Протягом трьох десятиліть активно публікувались результати досліджень у різноманітних виданнях України та зарубіжжя. Прямо і дотично вони торкаються царини духовно-світоглядного виховання дітей та молоді, складником якого завжди є і буде гуманно-ціннісне ставлення до довкілля. Тому в колективних монографічних роботах, авторських методичних посібниках і рекомендаціях, статтях акцентовані аксіологічні підходи до взаємодії людини з природою на засадах екологізму мислення і сталого розвитку. Нижче представлені  окремі методичні доробки і видання, які  на сьогодні мають цифровий варіант  оформлення, але кількість презентованих видань плануємо поступово збільшувати.

      Висловлюємо подяку всім співавторам за творчу співпрацю.

За умов використання представлених нижче публікацій

посилання на сайт є обов'язковим.

Galina Tarasenko

Монографії

Okładka 28.08.2014

Rodzina współczesna: portret interdyscyplinarny [Text] / pod red. nauk. Grażyny Szabelskiej, Galiny Tarasenko. Bydgoszcz : KPSW, 2014.  617 p.

Педагогіка сім'ї

Педагогика семьи в контексте образовательных приоритетов Украины и Беларуси: коллективная монография / под ред. Г.С. Тарасенко. – Винница-Мозырь: ООО «Нилан-ЛТД», 2013.  264 с.

Посібники

Тарасенко Г. С. Відкрийте дітям дивосвіт природи: порадник для батьків з виховання душі і серця дитини. Вінниця, 2008. 239 с.

Тарасенко_Навчаємо пізнавати природу.jpg

Тарасенко  Г. С. Навчаємо пізнавати природу. Позакласна виховна робота з молодшими школярами : метод. посібник. Х. : Основа, 2008. 205 с. (Серія "Виховання в школі")

Її величність гра.jpg
posibnyk NUSH Tarasenko.png
Посібник. Теорія та методика виховання+.jpg
Українська нар.педагогіка+.jpg

Українська народна педагогіка : курс лекцій / Г.Г.Кіт, Г.С.Тарасенко. Вінниця : Едельвейс і К, 2008. 301 с. Бібліогр.: с. 288-301.

Статті (зарубіжні)

Герб Куявсько-Поморської вищої школи в Бидгощі.jpg
Щорічний часопис Куявсько-Поморської вищої школи в Бидгощі  .jpg

Tarasenko Galina. Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym. (Виховання естетичного ставлення до природи у дітей молодшого шкільного віку в сім'ї). Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji. 2011. N 6, S.99-114.

обклад.jpg

Тарасенко Галина. Роль искусства в формировании экологической культуры личности. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji. 2014. № 9. S. 85-104.

Януш Корчак друг дітей. Janusz Korczak przyjaciel dzieci.jpg

Halina Tarasenko, Tetiana Krywoszeja. Pedagogika dobroci Janusza Korczaka oraz jej wykorzystanie w szkołach na Ukrainie (Педагогіка доброти Януша Koрчака та її використання в школах на Україні). Janusz Korczak przyjaciel dzieci: W nurcie rozważań pedagogiscznych / Pod redakcją M.Czepil, R.Bednarz-Grzybek, M.Hajkowskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. S.245-252.

Педагогічний педагогічний. Слупськ.jpg

Тарасенко Галина. Методологические основы коррекции ценностного отношения учителя к природе на основе Диалога культур : Metodologiczne podstawy korekty aksjologicznego stosunku nauczyciela do natury na podstawie Dialogu kultur. Czasopismo Pedagogiczne. The Journal of Pedagogy. 2015-2016. № 1-2. S. 437-452.

pow.jpg

Halina Tarasenko, Katarzyna Wasilewska-Ostrowska. Ekologia dzieciństwa (Екологія дитинства). Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. R.56. № 9 (październik 2016). № 553. S. 3-8.

Конфронтація і Співдружність.jpg

Galyna Tarasenko, Bohdan Nesterovych. Philosophical Comparativism About Search of Common Ways of Ecological Problems Based on the Dialogue of Cultural Matrices of the East and West (Філософська компаративістика про пошук спільних шляхів вирішення екологічних проблем на основі діалогу культурних матриць Сходу і Заходу). Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations. Volume 4: Issue 1 (Dec 2018). Pages: 22–26.

Педагогіка 21-го століття (м.Торунь).jpg

Galyna Tarasenko, Bohdan Nesterowycz. Tutoring jako metoda twórczego rozwoju dziecka utalentowanego (Тьюторство як метод творчого розвитку обдарованої дитини). 21st Century Pedagogy, Volume 2: Issue 1 (Dec 2018). Pages: 22–27.

Виховання на щодень. Wychowanie na co dzień. 2018.jpg

Статті (вітчизняні)

Тернопіль_4_2009.JPG
Кам'янець.jpg
Vinn cover_issue_181_en_US.jpg
ped-nauki 2015.jpg
cover_issue_7568_uk_UA.jpg
Cover 3-2018.jpg
cover_issue_19_uk_UA.jpg
cover_issue_22_uk_UA.jpg
innov.jpg
bottom of page