top of page

Шлях, який торую...

Повертаючись думками в минуле, бачу тривалий, довжиною в чотири десятиліття шлях у науку і педагогічну діяльність в освітніх закладах різного типу – школі, педагогічному університеті, Академії безперервної освіти педагогічних працівників. Шлях не легкий і не гладенький. Але на те людині й дається шлях, щоб вона його долала.

Із вдячністю згадую Учителів, які навчили тримати удар, долати труднощі і результативною роботою звітувати перед собою і людьми. А вчилася впродовж життя немало. Отримала три вищих освіти. Спочатку віддала данину своїй улюбленій діяльності – мистецькій і закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, отримавши музично-педагогічну освіту. Пізніше здобула фах практичного психолога. Не так давно закінчила магістратуру з екології.

Крім того закінчила аспірантуру та докторантуру Українського науково-дослідного інституту педагогіки. Захистила кандидатську й докторську дисертації в контексті проблем взаємозв’язку естетичної та екологічної освіти. Становлення як науковця відбувалось у наукових школах доктора педагогічних наук Миропольської Н.Є. і академіка Гончаренка С.У.

Tarasenko G.S.

З 1996 по 2017 рік керувала кафедрою педагогіки і методики початкового навчання (пізніше кафедрою дошкільної та початкової освіти) ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Започаткувала при кафедрі магістратуру (“Початкова освіта”), а також відкрила спеціальність “Дошкільна освіта” (бакалаврська і магістерська підготовка). Кафедра за науковими показниками протягом двох десятиліть була однією з кращих кафедр університету. Налагодила міцні наукові зв’язки з освітянами Польщі, Білорусії, Литви, Киргизстану, Румунії. Були укладені численні угоди про співробітництво із зарубіжними вишами, підготовлені і видрукувані спільні міжнародні монографії “Rodzina współczesna: portret interdyscyplinarny”, “Педагогика семьи в контексте образовательных приоритетов Украины и Беларуси” та ін. А з 2011 року впродовж десятиліття в контексті міжнародного співробітництва здійснювала наукову підготовку магістрів у вищих педагогічних закладах Польщі.

У 2018 році перейшла працювати у Вінницьку академію безперервної освіти. Сьогодні чільну увагу приділяю післядипломній освіті вчителів у контексті розбудови Нової української школи на засадах екологічної естетики. Працюю над розробкою і апробацією авторського міждисциплінарного курсу “Еколого-освітня естетика”, створеного на основі проблемної інтеграції знань (філософії, психології, педагогіки, екології, мистецтва).

Тривалий час працюю над розробкою і впровадженням технології естетико-екологічної освітньої роботи з дошкільниками та молодшими школярами. Була переможцем Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій у початковій школі (2012). У контексті даної проблематики опублікувала близько 500 робіт у вітчизняних та зарубіжних виданнях (10 монографій, близько 20 посібників, більше 400 статей). Найбільш відомі видання: “Дивосвіт: уроки естетико-екологічної культури“ (1995); “Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя “ (1997); “Паросток: методика гуманістичного виховання школярів засобами природи“ (2003); “Взаємозв’язок естетичної та екологічної підготовки вчителя в системі професійної освіти” (2006); “Навчаємо пізнавати природу: позакласна виховна робота з молодшими школярами” (2008); “Відкрийте дітям дивосвіт природи: порадник для батьків з виховання душі і серця дитини” (2008); “Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти” (2010) та ін. Була співавтором програми виховання і навчання дітей від двох до семи років “Дитина” (2012, 2016) та ін.

Двадцять років тому створила наукову школу з гуманітаризації початкової освіти. Підготувала 15 кандидатів педагогічних наук. Брала активну участь в атестації наукових кадрів. Працювала в спеціалізованій вченій раді КНУ ім. Т.Г. Шевченка (2004-2006), У ВДПУ імені Михайла Коцюбинського створила і очолювала (2010-2012) спеціалізовану вчену раду з теорії і методики виховання. Протягом 10 років була заступником голови докторської спеціалізованої вченої ради (ВДПУ ім. М. Коцюбинського).

Тривалий час (2006–2013) працювала в експертній комісії з освіти (ДАК України); в комісії з питань інноваційної діяльності і дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх учбових закладів (МОН України).

Нині є членом редколегій низки наукових і науково-методичних видань у галузі педагогічних наук (Український педагогічний журнал; Проблеми сучасного підручника; Дошкільне виховання; Учитель початкової школи). Є членом редколегій зарубіжних часописів (Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy).

У 2016 році обрана академіком Національної академії наук вищої освіти України.

bottom of page